facebook twitter gplus

เสริมพลังบวกเด็ก3จังหวัดชายแดนใต้

590929 child south
เพื่อเด็กๆ  3 จังหวัดชายแดนใต้ ในการทำสิ่งดีๆ ให้เกิดประโยชน์ คืนสู่ชุมชนของเด็กๆ 

child pic2

 

 

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01