facebook twitter gplus

ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในเด็ก

child play

การทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้งเด็กในเมือง  เด็กต่างจังหวัดและเด็กต่างชาติอ  ทำให้เกิดสุขภาวะที่ดี

Continue Reading

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01