facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

มหกรรมรองเมืองเรืองยิ้ม ตอน The festival

580111 rongmung1
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนอาสาสมัครชุมชน แกนนำเด็กเยาวชนวัดดวงแขและภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.)และสโมสรพื้นที่นี้ดีจัง

 

ได้ร่วมการจัดโครงการ "รองเมือง....เรืองยิ้ม" พื้นที่สุขภาวะเพื่อเด็กในชุมชนเมืองซึ่งกิจกรรมที่มีในบริเวณงานได้แก่ นิทรรศการศิลปะในชุมชนวัดดวงแข นิทรรศการการรถไฟแห่งประเทศไทย กิจกรรม Workshop งานศิลปะ ร้านอาหารทั้งของคาวของหวาน การแสดงสตรีทโชว์ ต่างๆ ที่ ย่านถนนรองเมือง 11ม.ค.58

580111 rongmung1

580111 rongmung1

580111 rongmung1

580111 rongmung1

580111 rongmung1

580111 rongmung1

580111 rongmung1

580111 rongmung1

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01