facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

ผ้าพันคอผืนน้อยร้อยเรื่องราว

580302otop2"หนูเป็นคนกะเหรี่ยงนะ แต่ไม่เคยอยากใส่ผ้ากะเหรี่ยงเลย ไม่เคยสนใจ แต่พอหนูมารับผิดชอบพาเด็กๆทอผ้าพื้นเมืองตอนนี้หนูเปลี่ยนไปค่ะหนูรู้สึกว่าผ้าของพวกหนูมันสวยมาก เด็กๆก็เหมือนกันแต่ก่อนไม่มีคนใส่มาโรงเรียนเพราะอาย ตอนนี้จะเต็มโรงเรียนเลยค่ะไม่อายแล้ว"ครูนิด โรงเรียนบ้านแม่เงา จ.แม่ฮ่องสอน เล่าให้เราฟังด้วยภาษาไทยผสมภาษาพื้นบ้านที่มีความงดงามอย่างเป็นเอกลักษณ์ น้ำเสียงเต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจ

ครั้งแรก...ของเด็กน้อยที่นี้กับการทอผ้าพันคอพื้นเมืองผืนน้อยๆ..แต่มากมาย ด้วยเรื่องราวการเรียนรู้ที่สร้างความรู้สึกหวงแหนรากเหง้าพื้นเมืองที่แสน จะมีคุณค่า..พร้อมกับตอบสนองการดำรงอยู่ของชีวิตโรงเรียนสร้างสุข(ต้นแบบ3ดี) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มพด.สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน สสย.

580302otop

580302otop3

ท่านใดสนใจสนับสนุนผ้าพันคอผืนน้อย/ถุงย่ามกะเหรี่ยงของเด็กๆที่มีเรื่องราว หลากหลาย เปี่ยมด้วยคุณค่าแห่งรากเหง้า. การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ และส่งเสริมการดำรงอยู่ของชีวิตของเด็กๆได้ ติดต่อที่มูลนิธิ้พื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.)

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01