facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

ศิลปะเพื่อการพัฒนาเด็ก

57094_artsisaket7
ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ภาคอีสาน จ.ศรีสะเกษ ภายใต้โครงการศรีสะเกษติดยิ้ม ชวนเด็กๆ ใชชุมชนมาเรียนรู้ศิลปะจากธรรมชาติ อย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 13 ? 14 ก.ย.ที่ผ่านมางานนี้มีพี่โรส หรือ นางสาวประสพสุข โบราณมูล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเด็ก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เป็นผู้นำกิจกรรมการเรียนรู้ พากลุ่มเยาวชนคิดฮอตโซงเลง บ้ายปรางค์กู่  บ้านภูฝ้าย  และบ้านบึงบูรพ์ ทำศิลปะ

หลังจบกิจกรรมมีเสียงสะท้อนจากเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า ได้เรียนรู้เรื่องศิลปะ ทั้งการผสมสี การนำเศษวัสดุมา
ทำศิลปะที่สวยงามและต่อยอดในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ วาดภาพแล้วทำให้มีจิตนาการอยากไปอยู่ในภาพนั้น ศิลปะสามารถสื่อเรื่องวิถีชีวิต

นอกจากจะเรียนรู้เรื่องศิลปะแล้วยังได้เรียนรู้ด้านสังคมและตัวเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ทั้งการ ออกแบบภาพและการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม  สร้างให้เกิดความสามัคคีและศิลปะยังทำให้ตัวของเยาวชนมีสมาธิมากยิ่งขึ้น    

 

อีกกิจกรรมดีๆของ ศรีสะเกษติดยิ้ม ที่เปิดโอกาสให้คนในบ้านโซงเลง ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกัน ได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เป็นภาพที่เห็นการทำกิจกรรมของเด็กๆเล็กกับผู้ใหญ่สามารถทำกิจกรรมร่วมกัน ได้

{gallery}d_jung/570914_artsisaket{/gallery}

ติดตามกิจกรรมดีๆ แบบนี้ได้อีกที่ FB :: Sisaket Smile

พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เลขที่ 179 หมู่ 6
ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8    
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 112

แผนที่

Map 201705 01