facebook twitter gplus

เรื่องเด็กต้องขยาย

ครอบครัวข่าวเด็ก โครงการ รองเมืองเรืองยิ้ม

570908_rongmoung

รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โครงการ รองเมืองเรืองยิ้ม โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องปิ๊ง,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส,น้องป­ั๊น" ออกอากาศวันที่ 14 มิถุนายน 2014  
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จัดโครงการโครงการ รองเมืองเรืองยิ้ม เพื่อพัฒนาชุมชนและเด็กๆ ในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  


พิมพ์อีเมล

logo mini

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
เลขที่ 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี
ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0
โทรสาร . 0-2435-5281

แผนที่

map