กลับหน้าแรก


นิยามของคำว่าห้วยน้ำใส

เริ่มต้นคือ ...อยากให้มีที่แห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก และยังมีธรรมชาติชนบทเอาไว้จัดค่ายพักแรมสำหรับเด็กๆด้อยโอกาส

        เป็นลานเด็กเล่น สนุกและสร้างมิตรภาพ เป็นที่รวมพลของพวกลูกเสือ เนตรนารี เป็น ห้องแต่งเพลงของผู้พิการ ผู้นักดนตรี เป็นที่ผู้คนมาใช้อารมณ์กวี ............
สวนบำบัด
     สวนบำบัดเป็นกิจกรรมที่ผู้คนทุกเพศทุกวัยสามารถทำได้ กิจกรรมต่างๆสามารถปรับได้ตามความสามารถ พื้นที่การทำงานสามารถปรับ ระดับตามสภาพของผู้ที่นั่งรถเข็นหรือก้มไม่ได้ สวนบำบัดทำได้ทั้งปี และ สามารถทำนอกสถานที่หรือผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรม ที่บ้านโดยไม่ต้องมีพยาบาลพิเศษ หรือเครื่องมือราคาแพง ผู้ป่วยจะรู้สึกสนุกสนานและ มีความสุขในการบำบัดและสามารถแสดงผลงานให้ผู้อื่นได้ชื่นชม....... >>
  
ธรรมชาติ...ให้ชีวิต..ให้ความคิด และจินตนาการ
เมื่ออยู่ในอ้อมกอดของธรรมชาติ ...เราได้เห็น."ความงาม"
ความงามในสิ่งที่ "ธรรมดา"

รอบรู้เรื่องพรรณไม้


ฟรีดาวน์โหลดภาพดอกไม้สวยๆจากค่ายห้วยน้ำใส
บริการ/ที่พัก/อาหาร
ห้องประชุม
ห้องพัก
อาหารเครื่องดื่ม
สวนพลังชีวิต
สวนบำบัดสำหรับผู้มีข้อจำกัดทางกาย และฟื้นฟูสภาพจิตใจ ของเด็กด้อยโอกาส ...>>>
  สวนบำบัด
   สวนเกษตรธรรมชาติ


    มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด)

   143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.วัดสุวรรณคีรี ถ.บรมราชชนนี
อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กทม.10700
  โทร.0-2433-6292 , 0-2435-5281 , 0-2884-6603 กด 0  
โทรสาร . 0-2435-5281   e-mail : iamchild2004@yahoo.com


มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ (มพก)

เลขที่ 546 ลาดพร้าว 47 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
โทร/โทรสาร. 0-2539-9958,0-2539-9706