ห้องเรียนชุมชน

ห้องเรียนชุมชน

 

มพด.ทำอะไรบ้าง? ยาวนะแต่อยากให้อ่านและเป็นกำลังใจ
เราคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ ?

 

ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่การทำงานของเราปักหมุดที่ อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย และ อ.สบเมย เรามีเครือข่ายโรงเรียน 18 แห่งเป็นเพื่อนร่วมทาง ร่วมกันพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านผ่านโครงการเกษตรปลอดภัย การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระบบปกป้องเด็ก สื่อสร้างสรรค์ พื้นที่สร้างสรรค์ ฟังดูเยอะ ซึ่งก็เยอะจริงด้วย

 

แต่งานด้านต่างๆที่มพด.ทำได้เพราะมีเครือข่ายที่ดี มีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูที่พร้อมลุยไปกับเราด้วยเป้าหมายเดียวกัน

งานหนึ่งงานหากเราบูรณาการการทำงานเข้าด้วยกัน ย่อมได้ผลหลายด้าน เช่น โรงเรียนบ้านแม่เงา มองระะบบการดูแลและพัฒนานักเรียน โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครองและชุมชน จากโครงการเกษตรปลอดภัยในโรงเรียนได้ขยายแนวคิดและพื้นที่ปฏิบัติการลงชุมชนบ้านใหม่แม่เงา โดยการขอพื้นที่ว่างของชุมชนมาจัดสรรเป็นแปลงเกษตรของชุมชน

 

 

เปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาใช้พื้นที่เพาะปลูกโดยเงื่อนไขคือร่วมสร้างอาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษ พื้นที่แห่งนี้มีชื่อว่า “ห้องเรียนชุมชน”  มีผอ.ศรีใจเป็นครูใหญ่ ครูโตเป็นครูประจำชั้น มีหัวหน้าห้อง(ซึ่งเป็นผู้ปกครองเด็กนักเรียน) มีสมาชิกในหมู่บ้านเป็นนักเรียนร่วมชั้นทุกเพศ-วัย  รวมถึงนักเรียนศิษย์เก่าที่เพิ่งจบชั้นป.6 ไปหมาดๆ ที่ทึ่งยิ่งกว่าคือหนึ่งในนักเรียนห้องเรียนชุมชนแห่งนี้มีศิษย์เก่ารุ่นแรกของโรงเรียนบ้านแม่เงารวมอยู่ด้วย ซึ่งในรุ่นแรกนั้นมีนักเรียนจบเพียง 4 คนเท่านั้น

 

 

สิ่งที่คาดหวังจากห้องเรียนนี้คือ

1.การขยายพื้นที่เกษตรปลอดภัยจากโรงเรียนสู่ชุมชน(บ้านใหม่ มีจำนวน 37 ครัวเรือน) พื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นมีแหล่งอาหารในชุมชน ชาวบ้านบอกว่า “เราปลูกผักกินเองปลอดภัย ผักที่ซื้อมาจากตลาดเก็บไว้แป๊บเดียวก็เน่าแล้วเขาใส่ยา”

2.ห้องเรียนชุมชนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้ศิษย์เก่าที่เพิ่งจบได้มาร่วมกันทำกิจกรรมปลูกผัก ดูแลแปลงร่วมกับครอบครัว

3.เกิดระบบการดูแลกันในชุมชน การใช้พื้นที่รกร้างมาทำแปลงเกษตรทำให้พื้นที่นั้นมีชีวิต มีกิจกรรมเคลื่อนไหว รวมกลุ่มกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน โดยมีโรงเรียนบ้านแม่เงาและมพด.เป็นที่ปรึกษาและคอยสนับสนุน

ณ วันนี้นักเรียนห้องเรียนนี้ได้แวะเวียนมาขึ้นแปลง หว่านเมล็ด กระทั่งหาเห็ดร่วมกัน ต้นกล้าของผักชนิดต่างๆกำลังผุดขึ้นจากดิน เมื่อผักโตเต็มแปลงเราคงได้นำภาพมาอวดให้ได้ชมกัน

 

 

“ ห้องเรียนนี้ถือเป็นครัวของชุมชนโดยแท้
มีทั้งอาหารป่า อาหารปลูก”