กองทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในสภาวะวิกฤต covid-19

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในสภาวะวิกฤต covid-19” ขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนล้วนอยากช่วยเหลือผู้อื่นในยามลำบากตามกำลังของตัวเองทั้งสิ้น และด้วยศักยภาพของมูลนิธิ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตอนนี้ต้องประสพกับความยากลำบาก ขาดแคลน และไม่สามารถป้องกันตนเองได้ กองทุนช่วยเหลือจึงเป็นหัวใจสำคัญในการส่งต่อความช่วยเหลือให้แพร่กระจายในวงกว้างทั้งในพื้นที่ชุมชนเมือง ชนบทและ3จังหวัดชายแดนใต้☺️
ร่วมช่วยเหลือเด็กๆให้ปลอดภัย จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ได้ที่ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-02168-3 ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
❤️❤️เงินบริจาคของท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้ กรุณาส่งข้อมูลและหลักฐานการบริจาคมาที่ เฟสบุค มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก หรือไลน์ Line : fcd หรือเวบไซด์