ติดต่อเรา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 179 หมู่ 6 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-3933717-8
โทรสาร. 02-3933717 ต่อ 11

การเดินทาง

รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีแบริ่ง ทางออกที่ 3 เดินเข้าซอยแบริ่ง 2 (ประมาณ 700 เมตร)  รถประจำทาง ที่ผ่านปากซอยสุขุมวิท 107 สาย 23 , 142,507 และ 511 แล้วเดินต่อเข้าซอยแบริ่ง 2

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ศูนย์ดวงแข

344 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10300
โทร 022156544

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กซึ่งตั้งอยู่หน้าปากซอยชุมชน ได้ทำกิจกรรมกับเด็ก เห็นว่าพื้นที่นั้นสมควรได้รับการแต่งตั้งจากเขตปทุมวันให้เป็นชุมชน จึงได้เข้าร่วมปรึกษากับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนโดยหวังว่าถ้าพื้นที่นี้เป็นชุมชนแล้ว โครงการครอบครัวและชุมชนพัฒนาก็จะเกิดขึ้นและทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนในทุกๆ ด้าน จึงร่วมกันร่างประวัติชุมชนและร่วมลงชื่อตั้งเป็นชุมชนจนได้ตั้งเป็นชุมชนในที่สุดและได้ทำบ้านพักเด็ก เพื่อรองรับแรงงานเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ

การเดินทาง

รถไฟใต้ดิน MRT สถานีหัวลำโพง แล้วเดินเลาะกำแพงหัวลำโพงฝั่งถนนรองเมือง