กองทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ในภาวะวิกฤติ COVID 19

“ช่วยเหลือและพัฒนา” คือภารกิจหลักของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กตลอดมา
และในช่วงสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ ยิ่งเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการช่วยเหลือแบ่งปันทรัพยากรที่มีสู่ผู้ที่ขาดแคลนมากกว่าเพื่อสังคมที่ดีขึ้น
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กจึงจัดตั้ง “กองทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในสภาวะวิกฤต covid-19” ขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนล้วนอยากช่วยเหลือผู้อื่นในยามลำบากตามกำลังของตัวเองทั้งสิ้น และด้วยศักยภาพของมูลนิธิ ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตอนนี้ต้องประสพกับความยากลำบาก ขาดแคลน และไม่สามารถป้องกันตนเองได้ กองทุนช่วยเหลือจึงเป็นหัวใจสำคัญในการส่งต่อความช่วยเหลือให้แพร่กระจายในวงกว้างทั้งในพื้นที่ชุมชนเมือง ชนบท และ3จังหวัดชายแดนใต้☺️

ร่วมช่วยเหลือเด็กๆให้ปลอดภัย จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19ได้ที่ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 047-2-61241-7
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 021-0-02168-3
❤️❤️เงินบริจาคของท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้ กรุณาส่งข้อมูลและหลักฐานการบริจาคมาที่ อีเมล์ iamchild2004@yahoo.com หรือทางเฟสบุค มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก หรือไลน์ Line : fcd หรือเวบไซด์ www.iamchild.org