การช่วยเหลือยังไม่มีที่สิ้นสุดจากสถานการณ์วิกฤติโควิด -19

การช่วยเหลือยังไม่มีที่สิ้นสุดจากสถานการณ์วิกฤติโควิด -19 ที่แพร่ระบาดในขณะนี้ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ทีมงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือกับเด็กและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ ต่างจังหวัด ภาคอีสาน ต.โสน อ.ขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อาทิ มีบ้านบางหลังมีเด็ก7คน เด็กป่วยริ้นหัวใจรั่ว 1 พิการ 1 คน มีความเดือดร้อนมาก และอีกทีมใน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่พื้นที่ป่ามวง ที่เป็นศูนย์กักตัวผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง ได้ลงไปแจกจ่ายนมผงและผ้าออมสำหรับเด็กเล็กและกน้ากากอนามัย และไปมอบนมผงให้แก่นนำเยาวชนบ้านบูกาสาเมาะจำนวน 14 เพื่อแจ่กจ่ายให้กับเด็กในหมู่บ้านและพื้นที่ไกลเคียง
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในวิกฤติโควิด-19