การเรียนของเด็กๆในยุคโควิด-19

การเรียนของเด็กๆในยุคนี้ เลี่ยงไม่ได้เลยที่เด็กจะต้องมีชั่วโมงเรียนออนไลน์ บางโรงเรียนต้องเรียนออนไลน์เป็นหลัก เด็กๆก็ต้องใช้สายตามองหน้าจอคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต วันละหลายชั่วโมง ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก วันนี้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กขอแนะนำวิธีง่ายๆในการถนอมสายตาเด็กๆ ให้มีสุขภาพตาที่ดี