ของขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๔…เพื่อเด็กๆทุกคน

วันเด็กปีนี้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า ๓๐๑ องค์กร ทำงานอย่างหนักเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด- ๖ ปี แบบถ้วนหน้า เดือนละ ๖๐๐ บาท
เพื่อเป็นของขวัญวันเด็กให้เด็กๆทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น 😀☺️🥳