ขอบคุณทุกความห่วงใย…โควิด -19

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ส่งมอบน้ำใจเเละความห่วงใย ผ่านสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อให้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ส่งต่อให้กับเด็กและครอบครัวในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ร่วมสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเด็กและครอบครัวในสภาวะวิกฤติcovid-19 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 021-0-02168-3 ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้) สนับสนุนการทำงานช่วยเหลือเด็กกับมูลนิธิฯได้ทุกช่องทาง facebook : iamchildpage line official : https://lin.ee/eelBrnE www.iamchild.org/donate/bank-tranfer #มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก #เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก #39ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก #โควิด19 #COVID19