ขอพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ

ขอพื้นที่สร้างสรรคื พื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กๆทุกชุมชน

พื้นที่สร้างสรรค์หลังวัดปทุม 1 นาที