ความสำคัญอย่างยิ่งคือการทำงานช่วยเหลือเด็กๆ

สิ่งที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ให้ความสำคัญอย่างยิ่งคือการทำงานช่วยเหลือเด็กๆและสังคม ให้ผ่านช่วงเวลายากลำบากไปได้
ในช่วงที่ทุกๆคนต้องปรับตัวเพื่อรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เราเรียนรู้และปรับรูปแบบการทำงานทุกด้านให้ทุกๆคนปลอดภัย☺👨‍👨‍👧‍👧
.
ร่วมติดตามการทำงานและสนับสนุนการทำงานช่วยเหลือเด็กกับมูลนิธิฯได้ทุกช่องทาง
facebook : iamchildpage
line official : https://lin.ee/eelBrnE
ร่วมสนับสนุนการทำงานมูลนิธิ