คู่มือผู้อำนวยการเล่น Play Worker

คู่มือผู้อำนวยการเล่น Play Worker กรมอนามัย ร่วมกับเครือข่ายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก เปิดตัวไปเมื่อ 27 สิงหาคม 2563 เป็นนโยบายนำแนวคิดเล่นอิสระเพื่อการพัฒนาเด็ก โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานเปิดงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
http://anyflip.com/gbdg/skde/basic

VDO ของโครงการ
https://youtu.be/TWnfEpEzvKA

เด็กในประเทศไทยทุกคนต้องเข้าถึงการเล่นอิสระ วิธีการที่จะทำให้เด็กเข้าถึงคือการ สร้างผู้อำนวยความสะดวกในการเล่น (Play worker)  ให้ผู้ใหญ่เข้าใจแนวคิดเรื่องการเล่นอิสระ โดยไม่ยึดติดสภาพพื้นที่ หรือเรียกว่า “ อะไรๆก็เล่นได้ ที่ไหนก็เล่นได้ ” ถ้าผู้ใหญ่ ผู้ปกครองเข้าใจ การเล่นของเด็ก โดยไม่ยึดติดว่าเด็กเล่นแล้วจะได้ประโยชน์อะไร แต่ให้คิดถึงความสุขของเด็กเป็นหลัก เพราะความสุขจะเป็นประตูไปสู่พัฒนาการและการเรียนรู้ด้านต่างๆของเด็ก เพราะการเล่นคือพื้นฐานชีวิตของมนุษย์เด็กทุกคน
ซึ่งPlay worker ที่กล่าวในข้างต้นนั้น ไม่ใช่แค่พ่อ แม่ หรือคุณครู แต่ทุกคนสามารถเป็น Play worker ได้ แค่เข้าใจธรรมชาติการเล่นอิสระของเด็ก ภายในงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมจัดพื้นที่เล่นอิสระให้เด็กๆและผู้ปกครองได้เข้ามาเล่นเพื่อเผยแพร่แนวคิดและตัวอย่างการเล่นอิสระอย่างเป็นรูปธรรม