จากสถานการณ์โควิด-19 ขอแจ้งเลื่อนวันทอดผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก

เพราะความห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาด มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

ขอแจ้งกำหนดวันจัดพิธีทอดผ้าป่าโดยเลื่อนไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 22ตุลาคม 2563

โดยรายละเอียดการจัดงาน และกำหนดการยังคงเดิมทุกประการ

ท่านยังร่วมทำบุญได้ที่
🚩ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-43499-5
ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
📣หรือช่วยแชร์โพสนี้
🚩 ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่ 179 หมู่ 6
ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2004@yahoo.com
📲ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการพัฒนาเด็ก จะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สุขุมวิท107
โดยมี
พระไพศาล วิสาโล ประธานฝ่ายสงฆ์
รศ.ดร.โคทม อารียา ประธานฝ่ายฆราวาส
#ผ้าป่า #ผ้าป่าช่วยเด็ก #เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก #มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก #ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก