ตู้ปันสุข…ปันกันเล่น

https://youtu.be/WrB1ok7LRr0

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก(มพด.) ต้องปิดศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข หัวลำโพง ไม่สาารถให้เด็กๆเข้ามาเล่นหรือทำกิจกรรมได้ ผนวกกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก ยังไม่เปิดทำให้หลายครอบครัวเกิดความเครียด เพราะต้องทำงานรายวันหาเลี้ยงครอบครัว และต้องเลี้ยงลูกที่บ้าน  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ได้ร่วมกับอาสาสมัครรองเมืองเรืองยิ้ม จัดทำตู้ปันกันเล่น เพื่อให้เด็กๆได้แบ่งปันกันเล่นวางตามจุดต่างๆ และเป็นการแบ่งเบาความตึงเครียดให้กับครอบครัวในชุมชนด้วย