ปันกันอิ่ม จากวิกฤตสู่โอกาสการเกื้อกูลกัน

เมื่อจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. นายเชษฐา  มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ได้ร่วมแบ่งปันเป็นวิทยากรในงานเสวนา  “ปันกันอิ่ม จากวิกฤตสู่โอกาสเกื้อกูลสังคม” จากปรากฏการณ์การช่วยเหลือแบ่งปันในช่วงวิกฤตโควิด-19 เราจะทำอย่างไรไม่ให้กระแสนี้จางหาย จะต่อยอดความเกื้อกูลสู่ความยั่งยืนได้อย่างไร

จัดโดยมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาและภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญร่วมรับชมงานเสวนา ในวัน

ร่วมเสวนาโดย
-พระไพศาล วิสาโล
-คุณอภิญญา จารุวัฒนชัยกุล
-คุณสืบศักดิ์ เชี่ยวชาญยนต์
-คุณเชษฐา มั่นคง
-คุณสุรนาถ แป้นประเสริฐ
ดำเนินรายการโดย คุณจิรา บุญประสพ

และช่วงสัมภาษณ์พิเศษ คุณชฎาพร รัตนากร อดีตดาราดังที่แบ่งปันรายได้จากการขายข้าวกล่องช่วงโควิด-19 ช่วยเหลือโรงพยาบาลและชุมชน