ปิดเทอม…ปลอดภัยจากเชื้อโควิด19

เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(SARs-CoV-2) เป็นไวรัสประเภทเดียวกับที่เป็นต้นเหตุของโรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS) หรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง รวมทั้งโรคหวัดธรรมดาบางประเภท ที่สำคัญเชื้อไวรัสชนิดนี้สามารติดต่อกันได้จากการไอ จาม สัมผัสตัวหรือละอองสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ของคนที่ป่วย และเชื้อยังอยู่ได้นานหลายวันหากไม่มีการทำความสะอาด ควรระวังอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในที่สาธารณะ เช่น มือจับประตู ก๊อกน้ำ ราวจับรถสาธารณะ เป็นต้น