ผอ.ร่วมรายการนโยบาย By ประชาชน

นายเชษฐา  มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก  เข้าร่วมออกรายการ By ประชาชน ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรณีเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า