ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก

ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็กจากแรงสนับสนุนของทุกคน ให้เด็กๆทั่วประเทศได้รับโอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้น
งานทอดผ้าป่าเพื่อการพัฒนาในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
ร่วมทำบุญได้ที่ ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ซอยแบริ่ง 2
🚩ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
++ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-43499-5
++ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
📣หรือช่วยแชร์โพสนี้
🚩 ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่ 179 หมู่ 6
ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
📧E-mail : iamchild2004@yahoo.com
📲ID Line : fcd.
✨✨มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้✨✨
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการพัฒนาเด็ก จะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สุขุมวิท107
โดยมี
พระไพศาล วิสาโล ประธานฝ่ายสงฆ์
รศ.ดร.โคทม อารียา ประธานฝ่ายฆราวาส