ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในสภาวะยากลำบาก ปี2567
“เพราะการทำบุญผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก แม้ไม่ได้มุ่งอุปถัมภ์ต่อพระสงฆ์ แต่เป็นบุญที่มีอานิสงส์มาก การบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์หรือผู้ที่ทุกข์ยาก เป็นบุญเช่นกัน การบริจาคเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเด็กเป็นอานิสงส์ที่ยืนยาว เพราะได้ช่วยเหลือเด็กให้ได้รับการพัฒนาเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา เด็กเหล่านี้จะเติมโตเป็นพลเมืองที่ดี สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน มีความรู้ความสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาชาติได้ และเป็นการลดช่องว่างเรื่องความเหลื่อมล้ำทางสังคม นับเป็นบุญที่ส่งผลกว้างไกล”
ร่วมทำบุญได้ที่
🚩ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
++ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-43499-5
++ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
ผ้าป่าสามัคคี “เพื่อการพัฒนาเด็ก”
จะจัดในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ซ.แบริ่ง2 ถ.สุขุมวิท107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โดยมี
พระไพศาล วิสาโล ประธานฝ่ายสงฆ์
รศ.ดร.โคทม อารียา ประธานฝ่ายฆราวาส
🙏หรือช่วยแชร์โพสนี้
📮ส่งหลักฐานการบริจาคที่
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เลขที่ 179 หมู่ 6ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2016@gmail.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลังลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
👉ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild