“ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก” ช่วยเหลือเด็กได้อย่างไร : ให้เด็กได้กินดี

“ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก”
ช่วยเหลือเด็กได้อย่างไร
ให้เด็กได้กินดี : เด็กในโรงเรียนภาคเหนือ ภาคอีสาน และ 3 จังหวัดชายแดนใต้
จำนวนกว่า 2,000 คน มีอาหารปลอดภัยรับประทาน
ร่วมทำบุญได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
++ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-43499-5
++ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
ผ้าป่าสามัคคี “เพื่อการพัฒนาเด็ก”
จะจัดในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ซ.แบริ่ง2 ถ.สุขุมวิท107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โดยมี
พระไพศาล วิสาโล ประธานฝ่ายสงฆ์
รศ.ดร.โคทม อารียา ประธานฝ่ายฆราวาส
หรือช่วยแชร์โพสนี้
ส่งหลักฐานการบริจาคที่
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เลขที่ 179 หมู่ 6ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2016@gmail.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลังลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ข้อความพูดว่า ""ผ้าป่าเพื่อการพัฒงนาเด็ก" เด็ก" ช่วยเหลือเด็กได้อย่างไร? នគគវាសាកច15 เด็กได้กินดี เด็ก กินดี เด็กในโรงเรียนภาคเหนือ เนือ ภาคอีสาน และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวนกว่า 2,000 คน มีอาหารปลอดภัยรับประทาน คลสวแดนังทาหทาหรารนานนระระ แตักรันชารนยานะตว สสงอบสิกริ "ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก" วันพุร ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 แสกนเพื่อร่วมทำบุญ 09.00 12.00 . นพูลปิธีเพื่อการพัฒนาเด็ก 179 มู่ ซอยแบวิ่ง2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหรักสมุทรปราการ 10270 พระไพศาล วิสาโล ประธ านผ่ ประธานฝ่ายสงฆ์ ายสงฆ์ รศ.ดร.โคทม อารียา ประธานฝ่า ประธานฝ่ายฆราวาส ฝายฆราวาส ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ 日 เลขที่ 047-2-43499-5 047- THAIOR **มูลนิธิเพือก AeYEPay ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมหรัพย์ เลขที่ 021-0-02168-3 ากกระพร วงการคลังล้ำ 02-3933717 FCD. 179 ทุกการบริจาคสามารถน่าไปลดหย่อนกาษไ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก X @lamchildfcd มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก www.iamchild.org ទ @iamchildfod"