…ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก ช่วยเหลือเด็กๆได้อย่างไร?..

.
🥗เด็กได้กินดี : เด็กในโรงเรียนภาคเหนือ ภาคอีสาน และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวนกว่า 2,000 คน มีอาหารปลอดภัยรับประทาน
📝เด็กได้เรียน : เด็กทุนของมูลนิธิทุกคนได้รับทุนการศึกาาอย่างต่อเนื่องจนจบปริญญา
🪁เด็กได้เล่น : เด็กในชุมชนแออัดและเด็กในชนบทกว่า 3,000 คนจะมีพื้นที่เล่นที่ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำในการเล่น
💡เด็กได้พัฒนาตัวเอง : เด็กๆกว่า 30,000 คน ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามวัย ผ่านกิจกรรมกระบวนการพัฒนาเด็กของมูลนิธิฯ
ร่วมทำบุญได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
++ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-43499-5
++ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
ผ้าป่าสามัคคี “เพื่อการพัฒนาเด็ก”
จะจัดในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ซ.แบริ่ง2 ถ.สุขุมวิท107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
โดยมี
พระไพศาล วิสาโล ประธานฝ่ายสงฆ์
รศ.ดร.โคทม อารียา ประธานฝ่ายฆราวาส
หรือช่วยแชร์โพสนี้
ส่งหลักฐานการบริจาคที่
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เลขที่ 179 หมู่ 6ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
E-mail : iamchild2016@gmail.com
ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลังลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild