ภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการพัฒนาเด็ก ประจำปี 2566

ภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการพัฒนาเด็ก ประจำปี 2566
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิฯ,เครือข่ายคณะทำงานด้านเด็ก,เครือข่ายในพื้นที่การทำงานของมพด.,ผู้ใหญ่ใจดี ผู้บริจาค,อาสาสมัคร ทุกท่านที่ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการพัฒนาเด็ก ประจำปี 2566 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในสภาวะยากลำบากในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566
ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
เพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=734603685371118&set=pcb.734604685371018