มพด. เปิดศูนย์ฯ ส่งต่อน้ำใจไปช่วยลาว

มพด. เปิดศูนย์ฯ ส่งต่อน้ำใจไปช่วยลาว

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) เปิดศูนย์พัฒนาเด็กดวงแข ถนนรองเมือง เป็นสถานที่รับบริจาคสิ่งของ เพื่อส่งต่อให้ผู้ประสบภัยเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตกที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยมีการส่งของบริจาค 2 รอบ  ซึ่งจะส่งผ่านทางรถไฟจากสถานีหัวลำโพง ไปสถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานี ของบริจาคจะถูกนำข้ามชาติแดนด้วยกลุ่มเครือข่ายที่จังหวัดอุบลราชธานี

การรับบริจาคครั้งนี้ได้ความช่วยเหลือในการแพคของจากผู้บริจาคทุกท่าน   นอกจากนี้ยังมีเยาวชนและชาวชุมชนวัดดวงแขมีช่วยคัดแยกก่อนจะส่งไปให้ผู้ประสบภัยด้วย