มหกรรมรวมพลังสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

มหกรรมรวมพลังสื่อสร้างสรรค์ ยกย่องสื่อดี กระจายสื่อปลอดภัยในอีสาน

มพด.ร่วมเครือข่ายอีสานตุ้มโฮมจัดมหกรรมยกย่องสื่อดีในภาคอีสาน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ “ทุกพื้นที่ในอีสานจะมีแต่สื่อปลอดภัย” กองทุนสื่อสนับสนุน

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในโครงการดีจังอีสานตุ้มโฮม จัดงานมหกรรมรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคารพละศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เป้าหมายในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อรวบรวมสื่อสร้างสรรค์และเปิดพื้นที่ให้ผู้สร้างสรรค์สื่อ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักศึกษาและประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ พร้อมทั้งยกย่องผู้ที่ผลิตสื่อสร้างสรรค์เป็นมิตรกับสังคมได้  จำนวน 8 รางวัล และร่วมกันประกาศเจตนารมย์รวมพลังสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อผลักดันให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ภายในงานมีการจัดซุ้มนิทรรศการสื่อในรูปแบบของ “ตลาดนัดอีสานตุ้มโฮมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดยเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์อีสานตุ้มโฮมกว่า 20 บูธ ที่ได้นำตัวอย่างสื่อปลอดภัยมาให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งยังมีการworkshop ผลิตสื่อในหลายรูปแบบ

นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษจาก Ms. Ngo Bich Ngoc ผู้แทนจากมูลนิธิฟรีดิช เนาว์มัน เรื่องการเติบโตของสื่อออนไลน์ ประเทศเวียดนามและทวีปเอเชียรวมทั้งปัญหาการรายงานข่าวเท็จ (Fake news) ของสื่อออนไลน์ได้ถูกนำเสนอต่อโดยสื่อกระแสหลัก ซึ่งประเทศไทยก็พบปัญหาข่าวเท็จนี้อยู๋จำนวนไม่น้อย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนจะมีทักษะในการใช้สื่อออนไลน์

การเสวนา จากผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อ  “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยคุณเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน, , แม่ครู ดร.ราตรี ศรีวิไล หมอลำพื้นบ้านอีสาน,อาจารย์วีระพงศ์ทวีศักดิ์ นักสื่อสารเพื่อการพัฒนามนุษย์,คุณอวิรุทธ์ อรรคบุตร กรรมการอำนวยการ บริษัท เซิ้ง โปรดักชั่น แอนด์ ออร์แก ไนเซอร์ จำกัด,คุณรุ่งสุริยา  บุญสิงห์ เยาวชนหมอลำหุ่นกระติบข้าว คณะเด็กเทวดา

โดยช่วงสุดท้ายของงาน ได้มีพิธีมอบ รางวัลผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อยกย่องผู้ผลิตสื่อที่มีความโดดเด่นทางด้านการสร้าง ส่งเสริม พัฒนาสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้แก่สังคม จำนวน 8 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดีเด่น ผู้รับรางวัลคือ โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง
  • รางวัลสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนดีเด่น ผู้รับรางวัลคือ วงดนตรีสะไนใจเยอ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา)
  • รางวัลสื่อส่งเสริมครอบครัวและสังคมดีเด่น ผู้รับรางวัลคือ รายการอยู่ดีมีแฮง นายสันติ ศรีมันตะ
  • รางวัลสื่อสร้างแรงบันดาลใจดีเด่น ผู้รับรางวัลคือ ละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง (ละครเร่) มดตะนอย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • รางวัลนวัตกรรมสื่อดีเด่น ห้องเรียนลำฟรี ผู้รับรางวัลคือ แม่ครู ดร.ราตรี ศรีวิไล
  • รางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยอดนิยม ผู้รับรางวัลคือ นิตยสารทางอีศาน
  • รางวัลสื่อสร้างสรรค์ภาษาถิ่นประเภทสื่อสร้างสรรค์ภาษาถิ่น ผู้รับรางวัลคือ เชฟแห่งแดนปลาแดก
  • รางวัลประเภทสื่อใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์ ผู้รับรางวัลคือ เยาวชนหมอลำหุ่นกระติบข้าว คณะเด็กเทวดา