มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอขอบคุณ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอขอบคุณ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาบางนา มอบเงินจำนวน 8,600 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในสภาวะวิกฤต

ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเด็กกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

👉ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#เพื่อประโยชน์สุของเด็ก
#เพราะคุณให้