ยอดผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก ปี 2566

ยอดผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก ปี 2566
ยอดบริจาคทั้งหมด 818,006 บาท
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการพัฒนาเด็ก ประจำปี 2566 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในสภาวะยากลำบาก
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566
ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก