ลงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจเด็ก ครู โรงเรียนในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯ จ.แม่ฮ่องสอน

คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก , ผศ. พญ. ดร. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี กรรมการ มูลนิธิฯ , คุณณัฐสิริกร กัลยาณสันต์ กรรมการ มูลนิธิฯ , คุณเชษฐา มั่นคง ผู้อำนวยการมูลนิธิ (มพด.) ลงเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจเด็ก ครู โรงเรียนในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯ จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ 3-4 ตุลาคม 2566
ขอขอบคุณคณะกรรมการของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
👉ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild