วิธีรับมือโควิด -19 สำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กเล็ก

วิธีรับมือโควิด -19 สำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กเล็ก
1.  ผู้ปกครองที่มีเด็กเล็กควรใช้น้ำเสียงและภาษาที่ไม่ทำให้เด็กหวาดกลัวเช่นการตะคอกการขู่และให้ข้อมูลความรู้วิธีป้องกันโควิด -19 แก่เด็ก ๆ อย่างถูกต้อง
2.  ข้อมูลที่พูดคุยกับเด็ก ๆ ควรเหมาะกับวัยเด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ขวบควรมีภาพหรือวิดีโอการ์ตูนประกอบเพื่อให้เด็กเข้าใจมากขึ้น https://youtu.be/rAj38E7vrS8 3
3.  ควรฝึกเด็ก ๆ เรื่องสุขอนามัยให้เป็นกิจวัตรประจำวันเช่นควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำอย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
4.  ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้านพบปะกับคนในชุมชน แต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ควรให้เด็กสวมใส่หน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าและอธิบายให้เด็กเข้าใจโดยใช้น้ำเสียงนุ่มนวล
5.  ควรให้เด็กเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 ช่วงแขนของตนเองกับผู้สูงวัยและผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตเป็นต้นเพราะเด็กอาจจะเป็นพาหะนำโควิด -19
6.  ผู้ปกครองควรสังเกตและให้ข้อมูลเด็กเกี่ยวกับอาการเบื้องต้นของโควิด -19 เช่นอาการเจ็บคอไอแห้งหรือเป็นไข้และหมั่นถามเด็ก ๆ ว่ามีอาการเบื้องต้นหรือไม่
7.  อย่างไรก็ตามผู้ปกครองควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกันโควิด -19 เพราะเด็กจะลอกเลี่ยนพฤติกรรมจากคนในบ้าน