สงกรานต์ปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปี

13-15เมษายนของทุกปีถือเป็นวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย แต่สำหรับปีนี้รัฐบาลมีแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคน
(1) งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
(2) งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
(3) งดเว้นการรดน้ำขอพรญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
(4) งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม ทุกคนสืบสานประเพณีอันดีงามได้ในขอบเขตที่เหมาะสม เช่นสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน การแสดงความกตัญญู ขอพรต่อพ่อแม่ ที่อยู่ในบ้านเดียวกัน โดยเว้นระยะห่าง และใส่หน้ากากอนามัย หรือการทำบุญรูปแบบอื่นๆที่ไม่ต้องออกไปรวมตัวกัน

มาทำบุญได้ที่
🚩ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
++ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางยี่ขัน บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-43499-5
++ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาว บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
📣หรือช่วยแชร์โพสนี้
🚩 ที่มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่ 179 หมู่ 6
ซอยแบริ่ง 2 ถ.สุขุมวิท 107 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-393-3717-8 โทรสาร ต่อ 112
📧E-mail : iamchild2004@yahoo.com
📲ID Line : fcd.
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการพัฒนาเด็ก จะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก สุขุมวิท107
โดยมี
พระไพศาล วิสาโล ประธานฝ่ายสงฆ์
รศ.ดร.โคทม อารียา ประธานฝ่ายฆราวาส
#ผ้าป่า #ผ้าป่าช่วยเด็ก #เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก #มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก #ผ้าป่าเพื่อการพัฒนาเด็ก