อาสาช่วยทาสีกำแพงร่วมกับนักวาดการ์ตูน

 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ร่วมกับ แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เครือข่ายการ์ตูนไทย เชิญชวนอาสาสมัครมาร่วมเรียนรู้การวาดภาพและร่วมระบายสีกับนักวาดการ์ตูนที่มีชื่อเสียง ที่จะระดมมาวาดภาพที่กำแพงของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จำนวน 16 ล๊อค ทั้งด้านนอกและด้านใน เพื่อให้เกิดความสวยงาม สดใส และเป็นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงและเด็กในชุมชนพื้นที่การทำงานของมูลนิธิฯ ที่จะเข้ามาใช้บริการในมูลนิธิฯ

 

วันจัดกิจกรรม : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   สถานที่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)  ซอยแบริ่ง 2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ลักษณะกิจกรรม :  รับอาสาสมัครไม่จำกัดเพศและวัย ไม่ต้องเป็นงานศิลปะ แต่พร้อมเรียนรู้เรื่องวาดภาพและระบายสีร่วมกับนักวาดการ์ตูน

ผลที่ได้รับ : อาสาสมัครได้ร่วมเรียนรู้ วาดภาพ ระบายสี กำแพงมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ไปพร้อมกับนักวาดการ์ตูน เพื่อให้กำแพงมีสีสันสวยงาม สะดุดตา และเหมาะสมกับการเป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำหรับเด็กๆ