อาหารที่เด็กในวัยเรียนควรได้รับ ช่วงอายุ 6-12ปี  

อาหารที่เด็กในวัยเรียนควรได้รับ ช่วงอายุ 6-12ปี  

เด็กวัยเรียน เป็นวัยที่มีการเคลื่อนไหวและใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นร่างกายจึงจำเป็นต้องได้รับสารอาหารต่างๆ ครบทั้ง 5 หมู่ และควรได้รับอาหารที่สมดุลตามสัดส่วนที่สอดคล้องกับความต้องการของร่างกายของเด็กวัยนี้ 

อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง : 

อาหารหมักดอง เนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก อาหารรสจัด น้ำอัดลม ชา กาแฟ ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ 

อาหารพวกนี้จะทำให้เด็กรู้สึกอิ่มและไม่บริโภคอาหารมื้อหลัก ทำให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่เพียงพอ 

 

ติดตามมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก https://linktr.ee/iamchild

#42ปีมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

#เพื่อประโยชน์สุขของเด็ก