เทศกาลกินเจเชิญร่วมบริจาคให้กับโครงการแด่น้องผู้หิวโหย

3 Startups ชื่อดัง Tofusan / Meat Avatar / PenquinEatShabu ชวนคุณร่วมแบ่งปันให้น้องๆ ผ่านโครงการแด่น้องผู้หิวโหย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ในช่วงเทศกาลเจตั้งแต่ 16 ตุลาคมนี้เป็นต้นไปผ่าน Application Lineman “Avatar Kitchen”

เทศกาลกินเจเชิญร่วมบริจาคให้กับโครงการแด่น้องผู้หิวโหย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
https://propbusinessnews.com/2020/10/15/avatar-kitchen/?fbclid=IwAR3tMHg1Icsl4A5FEa7QjRRj8NiJIjKyCXZfAuWacmjjQrUuP3Gk5vOVUMM