เทศกาลแห่งการให้

“เทศกาลเเห่งการให้”

ส่งต่อความสุขของคุณให้เด็กๆด้วยการมอบโอกาสทางการศึกษาเเละมอบอาหารที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆ ร่วมส่งต่อความสุขให้เด็กๆ

โดย บริจาคผ่านบัญชี
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก เลขที่บัญชี 021-0-02168-3 ธนาคารกรุงไทย

ส่งหลักฐานการบริจาค พร้อมที่อยู่มายังเพจ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก หรือ ทาง LineID : fcd. **ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้