เปิดเทอมใหม่ 2567

…เปิดเทอมใหม่ 🖌🥬🥦🍗🍜📚
โรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด ต้องปรับตัว เรียนรู้การดำเนินชีวิตในเทอมใหม่ และเรื่องพื้นฐานที่สำคัญที่สุดอย่างการกินอาหารที่มีประโยชน์ ครบมื้อ สำหรับเด็กที่มูลนิธิฯ พัฒนามาอย่างต่อเนื่องก็ขาดไม่ได้เช่นกัน เพื่อให้เด็กๆ กิน เล่น เรียนรู้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ร่วมบริจาคเพื่อเด็กได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 047-2-61241-7
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 021-0-02168-3
มูลนิธิฯ เป็นองค์กรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากกระทรวงการคลัง
ลำดับที่ 179 ทุกการบริจาคสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้