เมนูการเล่นตามวัย 13-18 ปี

จัดการเล่นเอาใจ”วัยว้าวุ่น” เด็กอายุ 13-18 ปี
.
เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น พลังงานล้นเหลือ เด็กวัยนี้จึงชอบทดลอง เรียนรู้กับของจริง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม ต้องการการเอาใจใส่ ความอบอุ่น ความเข้าใจและการยอมรับจากครอบครัว