เมนูการเล่นตามวัย 0-2 ปี

วันนี้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอเสนอเมนูที่จะทำให้เด็กแรกเกิด 0-2ปี เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย และประสาทรับรู้ทั้ง5 ด้วยการเล่น กับเมนูการเล่นตามวัย 0-2ปี มาดูกันว่า เด็กๆวันนี้ต้องการอะไร เพื่อให้พัฒนาตามวัยกัน 😄😁