เมนูการเล่นตามวัย 3-6 ปี

วันนี้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ขอเสนอเมนูที่จะทำให้เด็กแรกเกิด 3-6ปี เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย วัยนี้เรียนรู้ผ่านการเล่นและเสริมกิจกรรม กล้ามเนื้อเจริญเติบโตมากขึ้น มีพลังมากมาย อยากรู้อยากเห็น เริ่มเรียนรู้สังคมและเหตุผล จินตนาการ ชอบโลดโผนและท้าทาย กับเมนูการเล่นตามวัย 3-6 ปี มาดูกันว่า เด็กๆวันนี้ต้องการอะไร เพื่อให้พัฒนาตามวัย