เมนูการเล่นตามวัย 7-12 ปี

เด็กแต่ละช่วงวัยสนใจการเล่นที่แตกต่างกันไป การเล่นที่มีกติกา เกมส์เล่นกระดานต่างๆ เช่นหมากรุก ต่อคำศัพท์ มาดูกันว่าเด็กวัย 7-12 ปี เขาจะเล่นแบบไหนที่จะช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กรอบด้าน

#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

#เล่นเปลี่ยนโลก