เราจะฝ่าวิกฤต COVID 19 ไปด้วยกัน

“การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตลอดการทำงานกว่า38ปี ของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก นอกจากการช่วยเหลือและพัฒนา ช่วงสถานการณ์ COVID 19 นี้ การช่วยเหลือเกิ้อกลูกัน เป็นอีกสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญและถึอเป็นเคล็ดลับของการพัฒนาคือ การเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันเกิดเป็นสายใยแห่งการเกื้อหนุนค้ำจุน โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งภาษา วัฒธรรม หรือแม้แต่ระยะทาง ซึ่งทำได้โดยการพัฒนาให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนกลายเป็นผู้ให้ต่อๆไป
ในภาวะวิกฤต มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กขอขอบคุณ เครือข่ายการทำงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กพื้นที่ศรีษะเกษ ที่แบ่งปันน้ำใจไกลกว่า1,600กิโลเมตร สู่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้ เป็น หน้ากากอนามัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ข้าวสารอาหารแห้ง เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อป้องกันไวรัสโควิท19
เราจะช่วยให้ลูกหลานเราปลอดภัยไปด้วยกัน
#เครือข่ายอีสานตุ้มโฮม
#มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
#ให้เด็กปลอดภัย
#3จังหวัดชายแดนใต้