เล่นอิสระ: Play @ Home ในภาวะวิกฤตโควิด-19(EP.2)

👧🏻🧒🏻👶🏻เด็กแต่ละช่วงวัยล้วนต้องการ การพัฒนาที่แตกต่างกัน โดยมี 8 ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างทักษะชีวิตของเด็ก ซึ่งการ “เล่นอิสระ” คือ 1 ใน 8 ที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่างๆ🥳😁
ส่วนการเล่นจะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆอย่างไรบ้างนั้น ไปชมกันเลยจ้า……🤓