เล่นอิสระ:Plat@Home ในภาวะวิกฤตโควิด-19 (EP.8)

คุยกับคุณหมอ..เพื่อการเล่นที่สนุกสุขทุกที่
“การเล่นอิสระ ไม่จำเป็นต้องมีของเล่นสำเร็จรูป เพราะทุกอย่างรอบตัวสามารถเป็นของเล่นได้หมด แม้กระทั่งตัวเด็กเอง”
ข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นอิสระบางส่วน จากนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)
ซีรี่ย์เล่นอิสระ Ep.นี้ เรามาคุยกับคุณหมอกันค่ะ คุณหมอมีแนวคิดเรื่องการเล่นอิสระมาอธิบายให้คุณพ่อคุณแม่ฟังกันด้วย ช่วยคลายความกังวลเรื่องการปล่อยให้ลูกๆได้เล่น เพราะประโยชน์ที่สำคัญของการเล่นคือ “เด็กมีความสุข” คลิกไปฟังคุณหมอกันเลย