เล่นอิสระ:Play@Home ในภาวะวิกฤตโควิด-19 (EP.5)

นอกจากแนวคิดการเล่นอิสระที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจแล้ว
การ ” จัดสถานที่ให้น่าเล่น” ก็สำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กเช่นกัน
เทคนิคการจัดสถานที่ให้ดึงดูดความสนใจลูกๆจะมีอะไรบ้างนั้น
ไปชมคลิปกันเลยค่ะ