เล่นเปลี่ยนโลก…เล่นเพื่อชีวิตเด็ก

“เล่นเปลี่ยนโลก…เล่นเพื่อชีวิตเด็ก”

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ร่วมกับศูนย์เรียนรู้บ้านฟักทอง อ.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เครือข่ายกลุ่มพ่อแม่โฮมสคู เครือข่ายเล่นเปลี่ยนโลกเครือข่ายใหม่ กลายเป็นศูนย์เรียนรู้บ้านฟักทอง ที่เน้นเรื่อการเล่นอิสระกับธรรมชาติ และเสริมกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก ให้กับโรงเรียนที่อยู่บริเวณนี้ โดยโรงเรียนต่างๆจะผลัดเปลี่ยนกันพาเด็กมาเล่นและเรียนรู้

วันนี้เป็นการจัด Free Play day มีเด็กๆโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์มาเล่นและใช้บริการเรียนรู้ โดยมีเครือข่ายบ้านเรียน เครือข่ายคนทำงานด้านเด็ก เครือข่ายสาธารณะสุข
มีมุมการเล่นอิสระ และกิจกรรมถึง 15 มุม/ฐาน เช่น มุมทรายและปีนป่าย มุมศิลปะกับสีธรรมชาติ มุมอาชาบำบัด มุมกิจกรรมดนตรีบำบัด มุมบ้านดิน มุมเรียนการอ่าน มุมของเล่นไม้ มุมเล่นขายของ มุมฟองสบู่ ฯลฯ