แกนนำเยาวชนบ้านควนลาแม

พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนบ้านควนลาแม

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 แกนนำเยาวชนบ้านควนลาแม ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนบ้านควนลาแมและเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมในสิ่งดีๆให้แก่เด็กในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2561 ณ บ้านไม้ริมเล รีสอร์ท ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

จากกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนบ้านควนลาแม ยังส่งเสริมให้แกนนำเยาวชนสามารถทำงานกับชุมชนและเด็กเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแกนนำด้วยกัน

กิจกรรมครั้งนี้ทำให้แกนนำเยาวชนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อนำไปสู่กระบวนการกลไกชุมชนปกป้องเด็ก   โดยการสนับสนุนองค์ความรู้จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.)